Prenumeruokite naujienas
apie manenaujienosmano kūrybaparduodami darbaikontaktai
Artpaveikslai.lt - autoriniai tapybos darbai

Kūryba mano gyvenime visuomet buvo ir yra labai svarbi. Tapyba man priimtiniausia raiškos forma. Kaskart atsiranda naujos temos, išnyra vaizdiniai, kartais intuityviai pasiduodu teptuko vedimui, o kartais suderinu sąmoningą ir pasąmoningą teptuko šokį. Ieškojimai kūryboje lydi nuolat, norisi tobulėti, ieškoti ir surasti. Surasti tiek savo pasaulėžiūros išraiškos formą, tiek naujų temų interpretacijų. Paveiksle siekiu harmoningo vaizdinio išraiškos.

Kūrybinės idėjos neretai susitelkia į visą paveikslų ciklą. Į mano tapomus paveiksluose dažnai atkeliauja mistinės figūros, iš fantazijų pasaulio atkeliavę personažai, nebyliai pasakojantys savas istorijas - tai angelai, pievinukai ir kt... Taip gimė paveikslų ciklas "Korių takais", kurio idėją inspiravo noras apmąstyti lietuvių tautinį identitetą, paveldą, prisiliesti prie simbolikos. 

Visi pamąstome, kuo gyvename ir kvėpuojame, ką sukuriame ir ką paliksime. Šie apmąstymai aplanko ir mane, tad gimė paveikslų su Vilniaus senamiesčio architektūros fragmentais ciklas "Transformacija" bei "Transformacija. Virsmai". Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje iškyla vis nauji klausimai ir uždaviniai. Augimas ir nykimas, progresas ir niokojimas, visa tai ir susiveda į pagrindinę pastarųjų paveikslų koncepciją. Man tai susiję su laiko kategorija. O kas yra laikas? Neretai suvokiu, kad laikas yra reliatyvi sąvoka. Jis gali būti objektyvus ir subjektyvus. Ši tema man įdomi, filosofiška ir tokia plati, kad patraukė nagrinėti ją kūryboje. Savo darbuose vaizduodama Vilniaus senamiestį, tarsi laiko tėkmėje man norisi parodyti erdvinius architektūros komponentus. Senamiesčio vaizdai kai kur aiškūs, kai kur tarsi tvyro migloje. Nutekėję dažai išreiškia laisvę, orą, jie tarsi laiko gijos persipina su pastatų vaizdais. Medis, kaip savotiška ašis ar tvirtumo, saugumo simbolis, man pasitarnavo tokiu būdu norint pavaizduoti miesto augimą, jo kitimą, o kartu ir architektūrinių šedevrų žavesį. "Transformacijoje" vaizduojama architektūra tirsta, bet nenyksta, ji keičiasi. Juk niekas gyvenime nestovi vietoje, nes pats gyvenimas yra judėjimas, jis yra procesas. Šią temą plėtoju nuolat. Greta architektūros atsirado ir personažų, būtybių, giminingų sielų atvaizdai ("Transfomacija . Virsmai", "Globėjai", "Vienybė"...) . Šiais personažais aš noriu perteikti žmonių ir aplinkos ryšį. Jų buvimas paveiksle išreiškia viltį, tikėjimą. Tai tarsi pažadas, kad kiekvieno žmogaus buvimas yra prasmingas, kad jo vidinis pasaulis yra begalinė vertybė, jei jis turi siekių ir eina šviesos link.
 
Dėkoju už apsilankymą šioje virtualioje galerijoje. Pagarbiai, Areta.
Floridė autoNeilARTPrivatumo politika